Spotkajmy się w Krakowie

Projekt jest wynikiem pracy studentów w ramach programu stypendialnego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i prowadzonego w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opieka merytoryczna projektu: Marta Bodzioch Mariola Fiema, Sylwia Kisielica, Weronika Rodzińska, Marzena Wawrzeń, Anna Winczura.

Autorzy wyrażają zgodę na kopiowanie materiału i wykorzystywanie go w celach komercyjnych. Autorzy nie wyrażają zgody na jakiekolwiek modyfikacje materiału czy usuwanie jakiegokolwiek elementu. Zakrycie czy usunięcie stopki z imieniem i nazwiskiem autorów lub adresem strony internetowej jest równoznaczne z kradzieżą jej własności intelektualnej i wiąże się z odpowiedzialnością cywilną.